1.PHẦN MỀM VANG SỐ DB ACOUSTIC

DB acoustic S500II Click chữ DB S500II để tải
DB acoustic S520 Click chữ DB 520 để tải
DB acoustic S690 Click chữ DB S690 để tải
DB acoustic S700 Click chữ DB S700 để tải
DB acoustic S750 Click chữ DB S750 để tải
DB acoustic S800 Click chữ DB S800 để tải
DB acoustic S900 Click chữ DB S900 để tải
DB acoustic D9800PLus Click chữ D9800 để tải
DB acoustic AK500 Click chữ AK500 để tải
Crossover DB 2006 Click chữ DB 2006 để tải
Crossover DB 4008 Click chữ DB 4008 để tải

 

2.PHẦN MỀM VANG SỐ SISO

SISO VS360 Click chữ VS360 để tải
SISO OS510 Click chữ OS510 để tải
SISO T3 Click chữ SISO T3 để tải
SISO T68 Click chữ SISO T68 để tải
SISO T1980 Click chữ T1980 để tải

 

3.PHẦN MỀM VANG SỐ AAP

AAP  K-1000 Click chữ AAP K-1000 để tải
 AAP K-1000II Click chữ AAP K-1000II để tải
AAP K -2000  Click chữ AAP K-2000 để tải
AAP K -3000 Click chữ AAP K-3000 để tải
AAP Z 2000/2000II Click chữ AAP Z2000/2000II để tải
AAP K-8900 Click chữ AAP K-8900 để tải
AAP K-9600 Click chữ AAP K-9600 để tải
AAP K-9800  Click chữ AAP K-9800 để tải
AAP K-9800II Click chữ AAP K-9800II để tải
AAP K-9900 Click chữ AAP K-9900 để tải
AAP K-9900II Click chữ AAP K-9900II để tải

 

4.PHẦN MỀM VANG SỐ JBL

JBL KX-100 Click chữ JBL KX-100 để tải
JBL KX-180  Click chữ JBL KX-180 để tải
JBL KX-200 Click chữ JBL KX-200 để tải

 

5.PHẦN MỀM VANG SỐ MB AUDIO

MB2800 Click chữ MB2800 để tải
MB9200 Click chữ MB9200 để tải

 

6.PHẦN MỀM VANG SỐ CAF

CAF-EA1-V1.3.7 Click chữ CAF-EA1-V1.3.7 để tải
CAF-EA1/SISO VS360 Click chữ CAF-EA1/SISO VS360 để tải
CAF-EF1-A3 Click chữ CAF-EF1-A3 để tải
CAF-EF1-A5 Click chữ CAF-EF1-A5 để tải
CAF-EF1-A6 Click chữ CAF-EF1-A6 để tải
CAF-EF1-A8 Click chữ CAF-EF1-A8 để tải
CAF-EF1-Q9 Click chữ CAF-EF1-Q9 để tải
CAF-EF1-Q10 Click chữ CAF-EF1-Q10 để tải
CAF-AX-680 Click chữ CAF-AX-680 để tải  để tải
CAF-CS-7100 Click chữ CAF-CS-7100 để tải
CAF-VS210|VS215 Click chữ CAF-VS210|VS215 để tải
DSP-CAF-VF10 Click chữ DSP-CAF-VF10 để tải
DSP-CAF-CS212 Click chữ DSP-CAF-CS212 để tải
CONTROLLER CAF PLL 4080 Click chữ CONTROLLER CAF PLL 4080 để tải

 

7.PHẦN MỀM VANG SỐ DÒNG X

X3,X5,X6,X10 Click chữ X3,X5,X6,X10 để tải
X8 Click chữ X8 để tải
X12 Click chữ X12 để tải
X12 PLUS Click chữ X12 Plus để tải

 

-cài RS232 cho win 7 : tải file tại đây

-cài RS232 cho win xp : tải file tại đây

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)