Thiết bị xử lý âm thanh

- 68% Máy nâng tiếng LAX SE 1200
Xem nhanh

Máy nâng tiếng LAX SE 1200

800.000₫ 2.500.000₫
- 60% Lọc xì DBX 215
Xem nhanh

Lọc xì DBX 215

850.000₫ 2.100.000₫
- 58% Lọc xì DBX 215S
Xem nhanh

Lọc xì DBX 215S

900.000₫ 2.150.000₫
- 48% Máy nâng tiếng hát IDOL IP 200 II
Xem nhanh

Máy nâng tiếng hát IDOL IP 200 II

990.000₫ 1.900.000₫
- 53% Máy nâng tiếng hát DBX EX3000
Xem nhanh

Máy nâng tiếng hát DBX EX3000

990.000₫ 2.100.000₫
- 54% Lọc xì DBX 231
Xem nhanh

Lọc xì DBX 231

1.100.000₫ 2.400.000₫
- 48% Chống hú micro Feedback XTR 2.0
Xem nhanh

Chống hú micro Feedback XTR 2.0

1.200.000₫ 2.300.000₫
- 40% Lọc xì DBX 231S
Xem nhanh

Lọc xì DBX 231S

1.500.000₫ 2.500.000₫
- 36% Máy nâng tiếng hát Exaltech 966LP
Xem nhanh

Máy nâng tiếng hát Exaltech 966LP

1.600.000₫ 2.500.000₫
- 36% Máy nâng tiếng hát IDOL IP 100
Xem nhanh

Máy nâng tiếng hát IDOL IP 100

1.600.000₫ 2.500.000₫
- 36% Máy nâng tiếng hát IDOL IP 200
Xem nhanh

Máy nâng tiếng hát IDOL IP 200

1.600.000₫ 2.500.000₫
- 36% Máy nâng tiếng hát BBE 882i
Xem nhanh

Máy nâng tiếng hát BBE 882i

1.600.000₫ 2.500.000₫
- 36% Lọc xì PEAVEY 231
Xem nhanh

Lọc xì PEAVEY 231

1.600.000₫ 2.500.000₫
- 38% Lọc xì DBX 232
Xem nhanh

Lọc xì DBX 232

1.600.000₫ 2.600.000₫
- 23% Máy nén tiếng DBX 266XL
Xem nhanh

Máy nén tiếng DBX 266XL

1.690.000₫ 2.200.000₫
- 23% Máy nén tiếng DBX 166XL
Xem nhanh

Máy nén tiếng DBX 166XL

1.690.000₫ 2.200.000₫
- 38% Lọc xì DBX 2231
Xem nhanh

Lọc xì DBX 2231

2.000.000₫ 3.200.000₫
- 21% Lọc xì ASHLY GQX 3102
Xem nhanh

Lọc xì ASHLY GQX 3102

2.200.000₫ 2.800.000₫
- 28% Lọc xì DBX 2231S
Xem nhanh

Lọc xì DBX 2231S

2.300.000₫ 3.200.000₫
- 25% Lọc xì Yamaha Q2031B
Xem nhanh

Lọc xì Yamaha Q2031B

4.500.000₫ 6.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0919.18.22.33 0389.840.238